середа, 21 березня 2018 р.

Бюджет

26483390       Ямницький дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) "Зіронька"
(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
Тисменицький район Івано-Франківська область с.Ямниця, вул Л.Українки, 12А.
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету: місцевий
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету


1011010 "Дошкільна освіта"
код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
грн.
Показники Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 1851300,00 112000,00 1963300,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 1851300,00 X 1851300,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X X 112000,00 112000,00
 - Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 250100 X 112000,00 112000,00
 (розписати за підгрупами)
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 250200 X
 (розписати за підгрупами)
- інші надходження, у т.ч. X
   - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) X
   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування та типом  боргового зобов'язання) X
   - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) X
X * *
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 1851300,00 112000,00 1963300,00
Поточні видатки 2000 1851300,00 112000,00 1963300,00 Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 1433000,00 1433000,00 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці 2110 1174600,00 1174600,00 Оплата праці
Заробітна плата 2111 1174600,00 1174600,00 Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці 2120 258400,00 258400,00 Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг 2200 418300,00 112000,00 530300,00 Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 10000,00 10000,00 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали
Продукти харчування 2230 168000,00 112000,00 280000,00 Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 10000,00 10000,00 Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження 2250 Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 230300,00 230300,00 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання 2271 Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії 2273 80200,00 80200,00 Оплата електроенергії
Оплата природного газу 2274 150100,00 150100,00 Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв 2275 Оплата інших енергоносіїв
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 Обслуговування боргових зобов`язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань
Поточні трансферти 2600 Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 Трансферти органам державного управління інших рівнів
Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 2630 Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення 2700 Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги 2710 Виплата пенсій і допомоги
Стипендії 2720 Стипендії
Інші виплати населенню 2730 Інші виплати населенню
Інші поточні видатки 2800 Інші поточні видатки
Капітальні видатки 3000 Капітальні видатки
Придбання основного капіталу 3100 Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання) 3120 Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів
Капітальний ремонт 3130 Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 Капітальний ремонт інших об`єктів
Реконструкція та реставрація 3140 Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів 3150 Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти 3200 Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 3230 Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню 3240 Капітальні трансферти населенню
Кредитування 4000 Кредитування
Внутрішнє кредитування 4100 Внутрішнє кредитування
Надання внутрішніх кредитів 4110 Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 Надання інших внутрішніх кредитів
Повернення внутрішніх кредитів 4120 Повернення внутрішніх кредитів
Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів 4121 Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122 Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями
Повернення інших внутрішніх кредитів 4123 Повернення інших внутрішніх кредитів
Зовнішнє кредитування 4200 Зовнішнє кредитування
Надання зовнішніх кредитів 4210 Надання зовнішніх кредитів
Повернення зовнішніх кредитів 4220 Повернення зовнішніх кредитів
Нерозподілені видатки 9000 Нерозподілені видатки

0 коментарі:

 
ЗДО "Зіронька" © 2018