понеділок, 13 серпня 2018 р.


ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2
звітування керівника перед колективом та громадськістю
закладу дошкільної освіти «Зіронька»
за 2017 – 2018 навчальний рік
  
 від 31.07.2018р.                                                                                             
                                                                                               час проведення 16.00.
Загальна кількість
присутніх:   26   батьків, працівники закладу.
Запрошені: методист відділу освіти Ямницької ОТГ


Голова зборів:                                                                                   Іваночко І.В.
Секретар:                                                                                           Іванишин В.В.


Порядок денний:

1.     Звіт керівника про діяльність та підсумки роботи закладу дошкільної освіти «Зіронька» за 2017 – 2018 навчальний рік – Шунтової О.Є..
2.     Оцінка діяльності закладу дошкільної освіти  та директора.

Слухали:
         Шунтову О.Є., директора  «Звіт керівника про діяльність та підсумки роботи закладу «Зіронька» за 2017 – 2018 навчальний рік».
            В своїй доповіді Шунтова О.Є,. відмітила, що виховання та навчання малюків – головне завдання закладу дошкільної освіти. Воно вирішується на основі нормативних документів, які регламентують діяльність дошкільних закладів, в тому числі Програмою виховання та навчання дітей «Українське дошкілля». Колектив закладу розвиток своєї діяльності бачить у рості професійної компетентності кожного працівника, взаємодії суспільного та родинного виховання.
          Протягом навчального року в  закладі дошкільної освіти проводились семінари, педагогічні ради, були проведені батьківські збори, надані індивідуальні консультації для батьків. Батьки неодноразово запрошувались до участі в святах, розвагах, було проведено тиждень безпеки дитини.
             Вся діяльність керівника закладу  2017– 2018 навчального року була спрямована на створення належних умов для забезпечення повноцінної освітньо – виховної роботи з дітьми.
           Заклад дошкільної освіти забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень. Відвідують курси,  семінари, методичні об’єднання. Займаються самоосвітою, для підвищення методичних знань в методичному кабінеті закуплена та підібрана література, виписуються періодичні видання.      
       Колектив спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи, для підвищення  якості дошкільної  освіти,  забезпечення її сталого інноваційного розвитку.

Робота всього колективу спрямована на: 
-забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей дошкільного віку, їх адаптація до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;
-патріотичне виховання в процесі розвитку духовної особистості дитини в дошкільному віці; 
-трудове виховання в процесі організованої й самостійної діяльності дітей; 
- забезпечення наступності в процесі реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;
- створення здоров’язберігаючого середовища, формування в малюків свідомого ставлення до власного здоров’я, вміння дбати  про  себе та своїх ближніх;
         Шунтова О.Є. відмітила, що завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у закладі дошкільної освіти створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.
     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.
Слухали:
Голову батьківського комітету Галіпчак Х.Я, яка відмітила, що роботу керівника та колективу вважає задовільною. Батьки задоволені навчально –виховним  процесом у закладі. Вони є активними учасниками усіх свят які проводяться в дошкільному закладі. Також наголосила на необхідності медичної сестри у закладі.
Слухали: Микуляк  С.В., яка звернула увагу на необхідність чергової групи у закладі дошкільної освіти.
    Після звіту керівника голова зборів Іваночко І.В. запропонувала оцінити діяльність керівника. Батьки оцінили роботу керівника як задовільну.
Ухвалили:
         Вважати роботу керівника закладу дошкільної освіти  «Зіронька» Шунтова О.Є. та всього колективу протягом 2017-2018 навчального року - задовільною.
        Постановили:
           1. Вважати роботу керівника  «Зіронька» Шунтової О.Є. – «задовільною» - одноголосно;
          2. Продовжувати покращувати умови для виховання і навчання дітей через взаємодію закладу і родини.
          3. Продовжувати працювати над вирішенням проблем, які мають місце в закладі дошкільної освіти.

Голова зборів -                                    Іваночко  І.В. вихователь
Секретар -                                           Іванишин В.В., вихователь

0 коментарі:

 
ЗДО "Зіронька" © 2018